För ägare och ledare i konsult, IT och expertföretag

Digital Bootcamp 4.0
Skapa din Nya Säljmodell
Visste du att det finns en ny modell för modern relationsförsäljning som kan ge dig ett kontinuerligt flöde av kunder, stärka dina relationer och öka er säljförmåga? Nu kör vi Digital Bootcamp igen - en halvdags workshop där du sätter er säljmodell.
Är du ägare eller ledare med en seriös agenda att bygga ett skalbart bolag som inte är beroende av dig och andra nyckelpersoner?

Strävar ni efter att göra ert bolag till en respekterad och erkänd auktoritet inom ert kunskaps- eller verksamhetsområde? En position som kan ge ekonomisk och mental frihet för dig personligen och en riktigt bra värdetillväxt i bolaget.

Då står förmodligen utveckling av er marknadsföring och försäljning högt på din agenda.
Kommunikation & marknadsföring är ofta eftersatta
Men, kanske upplever du som många andra att er säljförmåga är beroende av vissa nyckelpersoner – vilket gör er sårbara för avhopp.

Kanske sker er marknadsföring och kommunikation även den huvudsakligen genom att ni kontaktar era relationer personligen?

Kanske är din utmaning att få ihop marknad och sälj för att realisera synergieffekter dem emellan?

Eller så överväger du kanske att anställa en eller flera personer inom marknad, men känner osäkerhet för vilka profiler ni ska tillsätta...

Många ägare och ledare vi träffar erkänner att de fortfarande har ganska dålig koll på hur det digitala hänger ihop. Nu gäller detta kanske inte dig. Men om det gör det vill vi poängtera att du absolut inte är ensam. Mer än 80% av de företag vi träffar har i praktiken inte kommit igång med digital mätbar leadgenerering och försäljning.
Det är svårt att få koll på helheten
Om du känner igen dig och tycker det är svårt att få koll på helheten vill vi bara säga att det inte är ditt fel om du känner att det är svårt att få koll. Vi vet från egen erfarenhet under de senaste 10 åren att det är svårt att förstå helheten i den storm av budskap om nya metoder, tekniker och koncept som förs fram av olika experter.

Det är få som tar ett ägarperspektiv för hur ni kan bygga er unika säljprocess på ett sätt som passar er bäst. Och som ger mätbar ROI på er marknads- och säljbudget.
Kraven på entreprenörer och ledare ökar
Inte blir situationen bättre av de snabba förändringar som sker på marknader där konsult- IT- och expertföretag verkar; strukturell brist på nyckelkompetens, konsolidering och uppköpsinitiativ, utveckling av nya affärsmodeller, internationell konkurrens och ökad mognad hos kunderna vad gäller beställning och avrop av externa tjänster, för att nämna några.

Den allt snabbare digitaliseringen driver också en accelererad innovationstakt som med största säkerhet kommer drabba alla branscher - och därmed dig som ägare och ledare. Konkurrensen kommer inte längre bara från ”kända konkurrenter” utan från helt oväntade håll. Slaget står mellan affärsmodeller snarare än mellan liknande företag.

I denna verklighet är det inte konstigt att kraven på dig som ägare och ledare har ökat dramatiskt. Och samtidigt är det knappast så att du fått mer ”ledig tid” - tvärtom. Den operativa verksamheten kräver ofta mycket och det är svårt att få till ett långsiktigt och utvecklande perspektiv.

Det är helt enkelt mycket nu…

Det positiva är dock att förändringarna inte bara utgör hot och hinder. De innebär också fantastiska möjligheter. Aldrig har det varit så enkelt att nå ut till potentiella intressenter, att skapa nya relationer eller att bygga nya affärsmodeller med relativt liten investering.

I alla fall inte om du vet hur man gör…
Vad ska du satsa på?
Nu närmar vi oss nyckelfrågan som enligt vår mening är avgörande för din förmåga att nå din personliga vision med ditt företag.

Vad ska du satsa på i form av metoder och rutiner för er försäljning?

En ofta förbisedd sanning är att det är din kunskap och förmåga (självklart tillsammans med andra nyckelpersoner i organisationen) som är den viktigaste faktorn för din potential att bygga ditt drömföretag. Därmed också den mest begränsande faktorn...

Ditt fokus, dina beslut och din kunskap som bolagsbyggare avgör helt och hållet ditt bolags resultat kort och långsiktigt.

Fattar du fel beslut eller fokuserar fel kan ditt bolag utan tvekan gå sämre i framtiden än idag. Och tvärtom - gör du smarta val och beslut kan ni med små medel köra åttor runt era konkurrenter utan att de förstår varför.
De flesta saknar klarhet
Här finns ett problem som vi märker är universellt bland de ägare och ledare vi träffar. De flesta vet inte vad som är rätt för dem och vad de ska satsa på, när det gäller att utveckla sin kommunikations- och säljförmåga.

Kanske är det samma för dig?

I så fall kan det vara så att du inte har total klarhet över vilka 95% av alla taktiker som ni faktiskt ska välja bort. Till förmån för några få enkla rutiner och metoder som rätt använda kan ge enorm hävstång på era insatser och skapa både bättre tillväxt, lönsamhet och kassaflöde.

Och kanske upplever du, som många andra, att tiden inte räcker till för att stilla det dåliga samvetet och en gång för alla ta greppet om hur ni ska använda de nya digitala arbetssätten.

För vissa entreprenörer verkar det falla sig naturligt. För andra blir det verkligen en ogreppbar röra av begrepp, tekniker, system och nya termer. Det var precis så vi själva kände för 10 år sedan när vi började lära oss om försäljning online:

"Jag läste på om marketing automation, internetmarknadsföring och diverse olika begrepp och taktiker (vissa av dessa behöver du troligen inte ens känna till)."

"Jag var förvirrad och frustrerad. Och ofta handlingsförlamad. Utvecklingen av bolaget gick i myrsteg och varje ny sak jag skulle implementera kändes som ett enormt berg att ta sig över. Jag såg inte slutet på denna långa resa i början."


"Jag önskar att någon då kunde ha lärt mig det viktigaste och gett mig en genväg till hur det fungerar i praktiken. På ett pragmatiskt och görbart sätt."
David Tegenmark
En god nyhet
Det saknas fortfarande vägledning speciellt anpassad för mindre och mellanstora, ägarledda företag. Därför har Certus Growth och Försäljningschefen utvecklat en rad tjänster som kan hjälpa dig som ledare att på kort tid få koll på helheten. Så att du kan ta kontrollen över er utveckling av modern digital kommunikation och försäljning.

Då kan du kan bli en av de 5-10% som faktiskt har koll i praktiken. Och som inte bara pratar om teorier utan faktiskt också gör saker i verkligheten som skapar mätbar försäljning.

En av våra mest populära tjänster är Digital Bootcamp, en 4 timmars worskhop för dig som är ledare eller nyckelperson i ett kunskapsinriktat bolag.

Nu kör vi den igen i uppdaterad version.
Digital Bootcamp är den genväg vi själva hade velat ha för 10 år sedan.
Din Nya Säljmodell
I Digital Bootcamp går vi igenom en modell för modern relationsförsäljning. En modell som bygger på enkla system, som går snabbt att få på plats och som fungerar i bolag av alla storlekar.  

Modellen använder best practices i digital kommunikation, marknadsföring och relationsförsäljning men på ett sätt så att du INTE måste bli någon digital guru. I grundmodellen har vi skalat bort säkert 95% av allt som finns i form av digitala taktiker, system och verktyg.  

Kvar blir en enkel och greppbar modell som går att få på plats på 3 månader och som kan köras med små resurser. Som kan anpassas till ditt företags förutsättningar och skalas upp i takt med att du får mätbara resultat.

Det är den modell vi själva använder och som på tre år gett oss över 60 nya kunder (87% helt kalla kontakter). Det är en modell som vi vet fungerar i konsult- IT- och expertföretag, både för kunder vi hjälpt och för företag där vi har insyn via våra relationer.

Vi kallar modellen för Den Nya Säljmodellen

Det handlar nämligen om den nya tidens ”basics”. Det vill säga kombinationen av tidlösa metoder och principer tillsammans med nya digitala verktyg och arbetssätt.
Digital Bootcamp passar både för dig som vill komma igång och för dig som redan kör inbound och content marketing men vill accelerera er utveckling.
Vad är nyttan med den nya säljmodellen?
Här är några exempel på vanliga resultat som våra kunder som infört den Nya Säljmodellen skapat:
  • Ökat antal digitala eller personliga leads
  • Ökat antal affärer
  • Högre synlighet på marknaden
  • Mer effektiv, löpande och systematisk relationshantering
  • Nya tillgångar i form av ”content” som påvisar värdet av företagets kunskap
  • Fler nya relationer
  • Starkare relationer
  • Proaktiv beslutskraft i alla digitala satsningar
  • Mätbarhet och möjlighet att optimera kommunikations- och säljprocessen utifrån fakta
En bonus är att om din flaskhals just nu är rekrytering så kommer samma modell för kommunikation att kunna användas även i rekryteringssyfte.

Låter det här som den typ av säljsystematik du vill ha i ditt bolag?

I så fall behöver du förstå vilka pusselbitar ni saknar, hur ni kommer igång eller hur ni tar nästa steg. Du måste fatta beslut om vad ni ska göra och hur. Och här kör de flesta fast.

Därför presenterar vi Digital Bootcamp 4.0 - en halvdags workshop där du tar fram en skräddarsydd blueprint för er unika Nya Säljmodell.
Digital Bootcamp 4.0

Kunskap, inspiration och beslutsunderlag
för att komma igång och ta nästa steg, på 4 timmar

I Digital Bootcamp arbetar du, tillsammans med David Tegenmark (Certus Growth), Patrik Nordkvist (Försäljningschefen.se) och andra likasinnade entreprenörer och ledare. Du kommer att skapa en skiss för din unika säljmodell så att du kan påbörja implementeringen av den efter vår workshop.
Så här säger deltagarna
Vad är det viktigaste du tar med dig från Digital Bootcamp?
- "Att konceptet hänger ihop och att metoden är genomförbar"
- "Hur jag får till hela flödet och arbetssätten"
- "Enkelheten, mätbarheten och möjligheten att skapa kunder billigare"
- "Misstag i skapande av content!
- "I vilken ordning jag ska få igång det hela"